Γεννητικό σύστημα θήλεος

 • Pap test (Συμβατικό και υγρής φάσης)
 • Κυτταρολογικές εξετάσεις πού αφορούν το ενδομήτριο, ωοθήκες, δουγλάσειο κ.λ.π

Γεννητικό σύστημα Άρρενος

Αναπνευστικό σύστημα

 • Κυτταρολογική εξέταση πτυέλων, βρογχικών εκπλύσεων, υλικού ληφθέντος με ψήκτρα από βρόγχους, υλικό διαβρογχικής παρακέντησης (TBNA)
 • Κυτταρολογική εξέταση βρογχοκυψελιδικών εκπλύσεων (BAL–LAVAGE)
 • Διαδερμική FNA
 • Κυτταρολογική εξέταση αλλοιώσεων μετά από ακτινοθεραπευτική ή χημειοθεραπευτική αγωγή (ΣΜ, ΥΦ )

Ουροποιητικό σύστημα 

 • Ούρα ελεύθερης ούρησης ή μετά από καθετηριασμό ή κυστεοσκόπηση
 • Έκπλύσεις ουροδόχου κύστεως κατά τη διάρκεια καθετηριασμού-κυστεοσκόπησης
 • Εκλεκτική λήψη ούρων κατά τη διάρκεια καθετηριασμού ουρητήρων ή νεφρικής πυέλου
 • Λήψη υλικού με ψήκτρα
 • Ούρα από ειλεοκύστη

Υγρά σωματικών κοιλοτήτων

 • πλευριτικά, περιτοναϊκά, περικαρδιακά, αρθρικά

ΕΝΥ

Κυτταροδιαγνωστική παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNAC)

 • Ψηλαφητών αλλοιώσεων (μαστού, θυρεοειδούς σιελογόνων αδένων, λεμφαδένων κ.λ.π)
 • Μη ψηλαφητών αλλοιώσεων υπό απεικονιστικό έλεγχο (αξονική τομογραφία ή υπερηχογραφία)

Γαστρεντερικό σύστημα

 • Κυτταρολογικό υλικό που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια ενδοσκοπήσεως με έκπλυση και με ψήκτρα από οισοφάγο, στόμαχο, χοληδόχο πόρο (ERCP), έντερο, παγκρεατικό πόρο.

FNA υπό Ενδοσκοπική Υπερηχογραφία (EUS)

 • παγκρέατος, ήπατος, δωδ/λου, φύματος Vater, νεφρών, επινεφριδίων, οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, στομάχου, οισοφάγου, λεμφαδένων, μεσοθωρακίου, περιτοναϊκής κοιλότητος.

Έκκριμα θηλής

Επιχρίσματα:

 • Στοματικής ή ρινικής κοιλότητος, δερματικών αλλοιώσεων και οφθαλμικού επιπεφυκώτος

Tαχείες κυτταρολογικές εξετάσεις

 • Υλικού FNA, διεγχειρητικές ταχείες κυτταρολογικές εξετάσεις

Εντυπώματα χειρουργικώς εξαιρεθέντων ογκιδίων

Μέθοδοι επεξεργασίας κυτταρολογικών υλικών

 • Συμβατική
 • Υγρής φάσης
 • Εγκλείσεως υλικού σε κύβο παραφίνης ( cell block)
 • Κυτταροχημείας
 • Ανοσοκυτταροχημείας με αυτοματοποιημένο μηχάνημα.
 • Μοριακές τεχνικές.
 • Test HPV