• Παυλίνα Αθανασιάδου MD, PhD, MIAC
  • Ομότιμος Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής-Κυτταρολογίας ΕΚΠΑ
  • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαίδευση:

  • Clinical Unit of the Tuffs England Medical Center Boston, USA.
  • Center Regional Leon Bernard Lyon, France.
  • Department of Cytopathology & Cytogenetics St Mary’s Hospital, London, England.

Eργάστηκε, ως επιμελήτρια αρχικά στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Γ’ Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών και ακολούθως διορίστηκε στο Α ‘ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του ΕΚΠΑ ως Λέκτωρ αρχικά στη συνέχεια δε ανήλθε όλες τις Πανεπιστημιακές Βαθμίδες εξέλιξης.

Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κυτταρολογίας (IAC)και πολλών άλλων Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών.

Δημοσίευσε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα Διεθνή και Ελληνικά περιοδικά με IF από τις οποίες προέκυψαν άνω των 1500 αναφορών.

Έλαβε μέρος ως Ειδική Ομιλήτρια μετά από πρόσκληση σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια.